Författare: sbkuppland

Nya anvisningar vid hundförbudstiden

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden. Då ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare/provledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle, och all verksamhet ska vara känd samt sanktionerad av den egna […]

Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Den nya webbplatsen kommer inte bara att bli en ny hemsida för förbundet, utan huvudfokus i projektet ligger på att bygga en webbplats för våra klubbar, distrikt och rasklubbar. En webbplats som ger oss en gemensam plattform där klubbarna kan dra nytta av […]